۲۵آذر, ۱۳۹۷

سه ماهه اول بارداری

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , ,

سه ماهه اول بارداری بارداری را به ۳ سه ماهه  تقسیم می کنند: سه ماهه اول، دوم و سوم . چرا که علائم مراقبت ها و عوارض در هر کدام از این سه ماهه ها متفاوت است و به این طریق می توان یک دسته بندی منسجمی از وقایع بارداری به دست آورد. سه ماهه اول: بعد از طی مراحل تخمک گداری، لقاح و  جایگزینی جنین در داخل رحم ابتدا از دو لایه سلولی تشکیل گردیده است. که این دو لایه منشا تمامی قست ها و ارگان های بدن جنین […]
ادامه مطلب

nobaveh.center
۳تیر, ۱۳۹۷

ماه ششم بارداری

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , ,

ماه ششم باداری مادر در این ماه نیمه بارداری را طی کرده و علایم بارداری را بیشتر احساس می کند. تمامی عوارضی که در ماه های قبل وجود داشت، در این ماه نیز موجود است مثل سوزش سر دل،  تکرر ادرار،  گرفتگی های عضلانی، گزگز انگشتان، پرخونی لثه و خونریزی حین مسواک زدن؛ که تا حدی طبیعی هستند ولی تعدادی از عوارض بارداری بعد از نیمه باداری بهتر مشخص می گردند مانند پره اکلامپسی یا مسمومیت بارداری که با علایم افزایش فشار خون و دفع پروتئین در ادرار شروع شده […]
ادامه مطلب

nobaveh.center
۱۷اردیبهشت, ۱۳۹۷

ﺩﺭﺩ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,

ﺩﺭﺩ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺘﺎﻟﮋﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎﯾﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﺳﺖ.ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ 10 ﺧﺎﻧﻢ 7 ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 10 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 5 ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. در ﺯﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺩ ﺳﯿﻨﻪ وجو داشته باشد ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧﺘﺮ
ادامه مطلب

۲۱فروردین, ۱۳۹۷

ﺩﺭﺩ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟

توسط: | برچسب ها: , , , , , , ,

ﺩﺭﺩ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺩﺭﺩ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺘﺎﻟﮋﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎﯾﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﺳﺖ.ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ۱۰ ﺧﺎﻧﻢ ۷ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۵ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﭼﺎﺭ ﺩﺭﺩ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧﺘﺮ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.ﺍﮔﺮ […]
ادامه مطلب