۸اسفند, ۱۳۹۶

واکسن گاردازیل

توسط: | برچسب ها:

#واکسن گاردازیل#(گارداسیل ) Human papillomavirus (HPV) Types 6, 11, 16, and 18 واکسن گاردازیل می تواند در برابر دو نوع ویروس زگیل که عامل نزدیک به ۷۰ % از کانسرهای سرویکس هستند و نیز ۵۰% از کانسرهای ولو نقش محافظتی داشته باشد. گاردازیل محافظتی در برابر همه انواع کانسرهای سرویکس ندارد بنابراین انجام پاپ اسمیر برای غربالگری ضروری است. دوز و روش تجویز و نیمه عمر واکسن گاردازیل گاردازیل(گارداسیل) را به شکل تزریق عضلانی و در سه دوز جداگانه در فاصله زمانی شش ماه تزریق می شود.(بازو و ران) دوز […]
ادامه مطلب