زمان بندی همایش های رایگان مرکز نوباوه

خدمات قابل ارایه مرکز نوباوه

زمان بندی همایش های رایگان مرکز

 

زمان بندی کلاس های آمادگی برای زایمان

 

 

کلاس های دوره کامل شنبه – دوشنبه – چهارشنبه صبح ها ۳۰/۱۰ – ۱۲

بعد از ظهرها ۵ – ۳۰/۶

کلاس های فشرده در ۳ جلسه یک شنبه – سه شنبه صبح ها ۳۰/۱۰ – ۱۲

بعد از ظهرها ۵ – ۳۰/۶

کلاس های خلاصه شده یکروزه  

پنج شنبه ها

 

صبح ۳۰/۹ – ۳۰/۱۲

 

 

مرکز نوباوه

کلاسهای آمادگی برای زایمان مرکز نوباوه